Cjenik usluga

Članarina – pojedinačna

(3 jedinice građe istovremeno)

 

 

50,00 kn

članarina za umirovljenike, učenike i studente

(3 jedinice građe istovremeno)

 

 

30,00 kn

članarina – obiteljska

(7 jedinice građe istovremeno)

 

 

70,00 kn

članarina – tromjesečna

 

20,00 kn

oštećenje bar koda

 

10,00 kn

zakasnina za knjige po jedinici i danu

 

0,50 kn

rezervacija knjiga (2 dana)

 

5,00 kn

nova iskaznica

 

10,00 kn

korištenje interneta na računalima

 

besplatno

troškovi slanja opomene

 

5,00 kn

međuknjižnična posudba

 

20,00 kn