Search

Uvjeti posudbe

Knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice.

Posuđenu knjižničnu građu član knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama. Za posuđenu knjižničnu građu član je osobno odgovoran.

Član Knjižnice može posuditi odjednom 3 jedinice građe, odnosno 7 jedinica građe, ovisno o vrsti članske iskaznice.

Rok zaduženja knjižne građe je 28 dana uz mogućnost obnove zaduženja od dva puta po 14 dana. Produljenje se može obaviti osobnim dolaskom, telefonski ili elektroničkim putem. Rok posudbe lektirnih naslova je 14 dana. Rok posudbe ne može se produljiti za djela koja su na popisu obvezne školske lektire, za knjige na popisu rezervacija te ukoliko je članu isteklo članstvo.

Ako se knjige ne vrate, a rok posudbe ne produlji, članovima se naplaćuje zakasnina. Zakasnina se obračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja i naplaćuje se prema Cjeniku usluga Knjižnice.

Ako je korisniku Knjižnice potrebna knjižnična građa koja trenutačno nije dostupna u Knjižnici, može ju rezervirati. O dospijeću tražene knjižnične građe Knjižnica će korisnika obavijestiti telefonski ili elektroničkim putem. Korisnik može preuzeti i zadužiti rezerviranu knjigu u roku od 2 radna dana po primitku telefonske ili elektroničke obavijesti. Ako korisnik ne preuzme knjižničnu građu u navedenom vremenu, rezervacija se poništava.

Uvjeti posudbe pobliže su određeni Pravilnikom o načinu korištenja knjižnične građe i usluga GKGDM.

Skip to content